Cena primátora mesta Nitry 2018

Prihlasovací formulár:

prihlasovanie do štvrtka 18.10.2018 20:00

Súťažné a vekové kategórie (Age and Competition Categories):
 
plastové modely (seniori) (plastic models (seniors)):
SIG – 100 rokov československého letectva - (100y czechoslovak air force) (Repülőgépek)
L1 – lietadlá 1/24 až 1/32 (memoriál Mgr. Dušana Beňa) - (aircrafts - all in scale 1/24 - 1/32) (Repülőgépek)
L2 – lietadlá 1/48 vrtuľové (aircrafts - rotorcraft) (repülőgépek légcsavaros)
L3 – lietadlá 1/48 prúdové (aircrafts - jet) (repülőgépek sugárhajtású)
L4 – lietadlá 1/72 vrtuľové (aircrafts - rotorcraft) (repülőgépek légcsavaros)
L5 – lietadlá 1/72 prúdové (aircrafts - jet) (repülőgépek sugárhajtású)
L6 – lietadlá 1/144 až 1/1000 000 a všetky civilné lietadlá (aircrafts - other scale and all civilian aircrafts) (repülőgépek)
VR – vrtuľníky, všetky mierky (helicopters - all scales) (helikopterek)
D – diorámy (dioramas) (dioráma)
F – figúrky (figures) (figurák)
B – busty (busts) (mellszobrok)
Z – zvláštnosti (sci-fi, atď.) (other models) (egyéb, sci-fi, fantázia)
CV1 – civilné autá - nákladné automobily, kamióny (civilian cars - cargo cars and camions) (kamion)
CV2 – civilné autá - osobné a motocykle (civilian cars - passager and motorcycles) (autó, motorkerékpár)
VT1 – vojenská technika 1/35 kolesová (military vehicles - wheel) (harcjárművek gumikerekes)
VT2 – vojenská technika 1/35 pásová (military vehicles - track) (harcjárművek lánctalpas)
VT3 – vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87,1/144 kolesová (military vehicles - wheel) (harcjárművek gumikerekes)
VT4 – vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87,1/144 pásová (military vehicles - track) (harcjárművek lánctalpas)
VT5 – vojenská technika 1/48 (military vehicles - all) (harcjárművek)
LM – lode motorové (ships and boats with motor) (motoros hajó)
LP – lode s plachtami (ships and boats with belts) (vitorlás hajó)
R – rozpracované-nedokončené modely (všetky druhy) (unfinished models (all types))
W – what if... (what if...)
 
plastové modely (juniori) (plastic models (juniors - 18 and below))
J1 – vojenská technika (juniori do 18 rokov) všetky mierky (military vehicles junior - all scales) (harcjárművek)
J2 – lietadlá (juniori do 18 rokov) všetky mierky (aircrafts junior - all scales) (repülőgépek)
J3 – civilné autá, nákladné automobily... (juniori do 18 rokov) všetky mierky (civilian cars junior - all scales) (más)
J4 – ostatné (juniori do 18 rokov) všetky mierky (other junior - all scales) (más)
 
papierové modely (paper models)
P1 – F1
P2 – vozidlá nákladné a stavebná technika (cargo cars) (papírjárművek)
P3 – vozidlá osobné (civilian cars) (papírjárművek)
P4 – pozemná vojenská technika kolesová (military vehicles - wheel) (papír harcjárművek gumikerekes)
P5 – pozemná vojenská technika pásová (military vehicles - track) (papír harcjárművek lánctalpas)
P6 – letecká a kozmická technika (air and cosmic wehicles)
P7 – lode (ships and boats) (hajó)
P8 – železničná technika (train vehicles)
P9 – architektúra (architecture) (papír épületek)
P10 – oldies (modely prvýkrát vydané najneskôr pred 20 rokmi) (20 years old models)
P11 – Sci-fi
P12 – ostatné (other)
 
papierové modely (juniori do 18 rokov) (paper models (juniors - 18 and below))
JPa1 – cestné dopravné prostriedky a stavebná technika (cargo and civilian cars) (papírjárművek)
JPa2 – architektúra (architecture) (papír épületek)
JPa3 – ostatné (other)
 
Majstrovsvá Slovenska ŽIAKOV Amavet-u :
 
mladší žiaci ZŠ (do 11 rokov) A : plastové modely (plastic models)
Ž1A – lietadlá
Ž2A – vojenská technika
Ž3A – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle atď.)
Ž4A – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.)
 
papierové modely (paper models)
Ž5A – cestné dopravné prostriedky
Ž6A – stavebná architektúra
Ž7A – ostatné modely
 
starší žiaci ZŠ (11 a viac rokov) B : plastové modely (plastic models)
Ž1B – lietadlá
Ž2B – vojenská technika
Ž3B – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle atď.)
Ž4B – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.)
 
papierové modely (paper models)
Ž5B – cestné dopravné prostriedky
Ž6B – stavebná architektúra
Ž7B – ostatné modely