Cena primátora mesta Nitry 2017

Prihlasovací formulár:

prihlasovanie do štvrtka 19.10.2017 20:00


Osobné prihlasovacie údaje
(Personal registration information):
* Meno (First Name,1. Név):
* Priezvisko (Last Name - Surname,2. Név):
* Rok narodenia (Year of Birth, Születési év):
* Mesto (City, Város):
* Email:
* Klub (Club, Klub név):

 

Kategória (Category): Mierka
(Scale, Méret):
Názov modelu, typ
(Name of model, type, Makett megnevezése, típusa):
Výrobca modelu
(Manufacturer, Gyártó cég):
Úpravy - prestavba, použité doplnky,...
(Own modifications, Egyéb információ (átépítés, felhasznált kiegészítők...)):
Priklad vyplnenia (Example):

Ak potrebujete prihlásiť viac modelov, vyplnte další formulár. (osobné prihlasovasie údaje je potrebné znova vyplniť)
Please, fill out another form if more models are to be registered (include personal information as well)


Komentár (Comments):

Znak * zobrazuje potrebné poličko.

 

Súťažné a vekové kategórie (Age and Competition Categories):
 
plastové modely (seniori) (plastic models (seniors)):
L1 – lietadlá 1/24 až 1/32 (memoriál Mgr. Dušana Beňa) - (aircrafts - all in scale 1/24 - 1/32) (Repülőgépek)
L2 – lietadlá 1/48 vrtuľové (aircrafts - rotorcraft) (repülőgépek légcsavaros)
L3 – lietadlá 1/48 prúdové (aircrafts - jet) (repülőgépek sugárhajtású)
L4 – lietadlá 1/72 vrtuľové (aircrafts - rotorcraft) (repülőgépek légcsavaros)
L5 – lietadlá 1/72 prúdové (aircrafts - jet) (repülőgépek sugárhajtású)
L6 – lietadlá 1/144 až 1/1000 000 a všetky civilné lietadlá (aircrafts - other scale and all civilian aircrafts) (repülőgépek)
VR – vrtuľníky, všetky mierky (helicopters - all scales) (helikopterek)
D – diorámy (dioramas) (dioráma)
F – figúrky (figures) (figurák)
B – busty (busts) (mellszobrok)
Z – zvláštnosti (sci-fi, atď.) (other models) (egyéb, sci-fi, fantázia)
CV1 – civilné autá - nákladné automobily, kamióny (civilian cars - cargo cars and camions) (kamion)
CV2 – civilné autá - osobné a motocykle (civilian cars - passager and motorcycles) (autó, motorkerékpár)
VT1 – vojenská technika 1/35 kolesová (military vehicles - wheel) (harcjárművek gumikerekes)
VT2 – vojenská technika 1/35 pásová (military vehicles - track) (harcjárművek lánctalpas)
VT3 – vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87,1/144 kolesová (military vehicles - wheel) (harcjárművek gumikerekes)
VT4 – vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87,1/144 pásová (military vehicles - track) (harcjárművek lánctalpas)
VT5 – vojenská technika 1/48 (military vehicles - all) (harcjárművek)
LM – lode motorové (ships and boats with motor) (motoros hajó)
LP – lode s plachtami (ships and boats with belts) (vitorlás hajó)
R – rozpracované-nedokončené modely (všetky druhy) (unfinished models (all types))
W – what if... (what if...)
 
plastové modely (juniori) (plastic models (juniors - 18 and below))
J1 – vojenská technika (juniori do 18 rokov) všetky mierky (military vehicles junior - all scales) (harcjárművek)
J2 – lietadlá (juniori do 18 rokov) všetky mierky (aircrafts junior - all scales) (repülőgépek)
J3 – civilné autá, nákladné automobily... (juniori do 18 rokov) všetky mierky (civilian cars junior - all scales) (más)
J4 – ostatné (juniori do 18 rokov) všetky mierky (other junior - all scales) (más)
 
papierové modely (paper models)
P1 – F1
P2 – vozidlá nákladné a stavebná technika (cargo cars) (papírjárművek)
P3 – vozidlá osobné (civilian cars) (papírjárművek)
P4 – pozemná vojenská technika kolesová (military vehicles - wheel) (papír harcjárművek gumikerekes)
P5 – pozemná vojenská technika pásová (military vehicles - track) (papír harcjárművek lánctalpas)
P6 – letecká a kozmická technika (air and cosmic wehicles)
P7 – lode (ships and boats) (hajó)
P8 – železničná technika (train vehicles)
P9 – architektúra (architecture) (papír épületek)
P10 – oldies (modely prvýkrát vydané najneskôr pred 20 rokmi) (20 years old models)
P11 – Sci-fi
P12 – ostatné (other)
 
papierové modely (juniori do 18 rokov) (paper models (juniors - 18 and below))
JPa1 – cestné dopravné prostriedky a stavebná technika (cargo and civilian cars) (papírjárművek)
JPa2 – architektúra (architecture) (papír épületek)
JPa3 – ostatné (other)
 
Majstrovsvá Slovenska ŽIAKOV Amavet-u :
 
mladší žiaci ZŠ (do 11 rokov) A : plastové modely (plastic models)
Ž1A – lietadlá
Ž2A – vojenská technika
Ž3A – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle atď.)
Ž4A – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.)
 
papierové modely (paper models)
Ž5A – cestné dopravné prostriedky
Ž6A – stavebná architektúra
Ž7A – ostatné modely
 
starší žiaci ZŠ (11 a viac rokov) B : plastové modely (plastic models)
Ž1B – lietadlá
Ž2B – vojenská technika
Ž3B – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle atď.)
Ž4B – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.)
 
papierové modely (paper models)
Ž5B – cestné dopravné prostriedky
Ž6B – stavebná architektúra
Ž7B – ostatné modely